nobara

Jujutsu Kaisen Season 2 Confirmed!
“Jujutsu Kaisen: Season 1” From My POV
“Jujutsu Kaisen” Anime Film Announced